กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 จัดโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5

รายละเอียด

สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจ
ช่วยกาชาด" ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 ธันวาคม 2557


รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม 2557"
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
กิจกรรมพักเบรคปันความรู้ เรื่อง ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือก (31 ต.ค.57)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 

แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (4 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
   
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh