กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร 053-112482-4 ในเวลาราชการ

 
     
 
 
     
     
 
 
     

 

     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     


     
 
 
      
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมงาน "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา 12 ส.ค. 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
  

รวมกิจกรรมทั้งหมด


 
ประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (22 กันยายน 2558)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

 
การฝึกอบรม
 
 

งานนำเสนอโครงการพัสดุ วันที่ 9-10 กันยายน 2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     


 


นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
คลังเขต 5

     
   
     
     
   
     
     
 
จุลสารสัมพันธ์เขต 5
 
     

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh