กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

สำนักงานคลังเขต 5 ร่วมกับกองกำกับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณ(กพน.) ดำเนินโครงการ
"บริหารเงินนอกงบประมาณประเภทบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง" โดยลงพื้นที่คลังเชียงใหม่,
ลำพูน, ลำปาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของสำนักงานคลังเขต
และคลังจังหวัดในเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 จัดโครงการ
อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5


รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
 
     

     
 
แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
   
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh