กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     
     
 
 
     

 

     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกรมบัญชีกลาง
มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี เมื่อวันที่ 5 ต.ค.57
ณ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2/2557 ของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2/2557 ของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
กิจกรรมพักเบรคปันความรู้ เรื่อง ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือก (31 ต.ค.57)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 

แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (4 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
   
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh