กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     

 

     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา ณ วัดพระนอน (ขอนม่วง) เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2557

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2/2557 ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2/2557 ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557ณ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
 
     

     
 

แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผน-โครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังเขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (4 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
   
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh