กระดานข่าว/ถาม-ตอบ ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณาติดต่อเบอร์โทร.053-112482-4 ในเวลาราชการ

     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

     
 
 
     

 
<< ข่าวเศรษฐกิจ >>
 
 
 
 
     

   
     
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 จัดโครงการอบรม กฎหมายบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในระบบ e-pension ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 25- 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องอบรมสำนักงานคลัง เขต 5 เชียงใหม่ (3 มี.ค. 58)

รายละเอียด

กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานคลังเขต 5 จัดโครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและ
ผู้มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
ส่วนราชการทั่วประเทศ และมาตรการกำกับควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

รายละเอียด

สำนักงานคลังเขต 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานด้านการ
บัญชีภาครัฐ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องอบรมสำนักงาน คลังเขต 5 เชียงใหม่

รายละเอียด

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 
     

     
 
 
     

     
 
แบบทดสอบพื้นที่พิเศษ (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบทดสอบต้นทุนผลผลิต (5 พ.ย.56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค (กวพ) 0421.3/ว 33 ลว. 30 ม.ค. 56) (7 ก.พ. 56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

     
     

     
   
     
     
   
     

 


     
   
     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

   
 
 
 
     

 
<< ข่าวบันเทิง >>
 
 
 
     

 
TV ONLINE
 
 
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังเขต 5
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. 0-5311-2482-4 e-Mail zone5@cgd.go.thh