หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
คลังเขต 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิชาการ
ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งคลังเขต 4
แผนที่ตั้งสำนักงานคลังเขต 4
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
สำนักงานคลังจังหวัดเลย
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูChief Financial Officer
Government Procurement
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
รับจ่ายเงิน
เงินเดือนบำนาญ
การจัดการความรู้ในกรมบัญชีกลาง
ศูนย์ประสานราชการ
ห้องสมุด
จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
service center

เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี
คลิ๊กที่ภาพขยายขนาดใหญ่
แผนที่จังหวัดอุดรธานี

สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

 
ภาพกิจกรรม      

 

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1  พฤศจิกายน  2555  เวลา  10.00 น.  นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ์  คลังเขต 4  ได้เข้าพบ

นางสาวลาวัลย์  ศิริเกตุมณีรัตน์  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อทำความรู้จักและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค  ที่ต้องรับผิดชอบตรวจสอบ  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานและการจัดทำบัญชี  พัสดุ  โครงการต่างๆ                      

เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ

 

             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   

 

 

 
 
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
  บำเหน็จบำนาญ
  การตรวจสอบภายในราชการ
  การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
  การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
  ความรับผิดทางแพ่ง
  วารสารกรมบัญชีกลาง
  กฎหมาย / ระเบียบการคลัง
 
การเงินการคลัง
  การตรวจสอบภายในภาคราชการ
 

การบัญชีภาครัฐ
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  การเบิกจ่ายนอกเหนือระเบียบ
  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
  การพัสดุ
  ความรับผิดทางละเมิด / แพ่ง
  ค่ารักษาพยาบาล
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
  สวัสดิการ
  จุลสาร และวารสารสำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัด

 
ดูราคาน้ำมันทั้งหมด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 ค้นหาข้อมูลภาครัฐ  สำนักงานประกันสังคม  ยื่นแบบชำระภาษี  สนง.ทะเบียนราษฎร์  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจทางหลวง   สนง.ตํารวจแห่งชาติ
 กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐบาลไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทบวงมหาวิทยาลัย   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  เครือข่ายรัฐสภาไทย  ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ห้องสมุดกฎหมาย
 76 จังหวัดไทย  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสลากออมสิน  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ประชาไท  ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์  มติชน  ข่าวสด  คมชัดลึก  ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ  เส้นทางเศรษฐกิจ
 Bangkok Post  แนวหน้า  สยามรัฐ  กรุงเทพธุรกิจ  เนชั่นแชนแนล  สยามธุรกิจ  กระแสหุ้น  บ้านเมือง  เทเลคอม เจอร์นัล  MissionThailand
 BusinessThai  เนชั่นสุดสัปดาห์  ผู้จัดการรายเดือน  มติชนสุดสัปดาห์
สื่อสาร และ โทรทัศน์
 สมุดหน้าเหลือง  AIS One-2-call  DTAC  Orange  Hutch  GSM  Shinee  Esmzone
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ITV UBC
 

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.0-4234-8606-7     e-mail : zone4@cgd.go.th 
 Best Viewed 1024 x 768 pixels