กรมบัญชีกลาง ข่าวสารกรมบัญชีกลาง เช็คอีเมล์ กระดานสนทนา จดหมายข่าว
 
หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานคลังเขต 4
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
คลังเขต 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิชาการ
ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งคลังเขต 4
แผนที่ตั้งสำนักงานคลังเขต 4
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
สำนักงานคลังจังหวัดเลย
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
ระบบ e-pension
การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
ผลการดำเนินงานปี 2553
e-Auction
รายงานผลการเบิกจ่าย TKK
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ดาวน์โหลดใบเบิกค่ารักษา
ดาวน์โหลดเอกสารบำเหน็จบำนาญChief Financial Officer
Government Procurement
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
รับจ่ายเงิน
เงินเดือนบำนาญ
การจัดการความรู้ในกรมบัญชีกลาง
ศูนย์ประสานราชการ
ห้องสมุด
จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
service center

เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี
คลิ๊กที่ภาพขยายขนาดใหญ่
แผนที่จังหวัดอุดรธานี

สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 4  อุดรธานี... เป็นหน่วยงานนำในการบริหารการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ...

 

นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ์คลังเขต 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระดานสนทนา จดหมายข่าว ข่าวกรมบัญชีกลาง  
 
ผู้รับบำนาญท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่าน Website ของกรมบัญชีกลางได้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 หมายเลข โทรศัพท์
19  มกราคม  2554 ปฏิทินการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ      
  ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน  มกราคม  2554
  ปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2554
มกราคม  2554 วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย       
  Normal. zip
  Normal2007.zip
       
หนังสือเวียน      
กค0414.3/ว.009 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดระดับตำแหน่งและระดับบุคคลของกรมบัญชีกลาง
 
จุลสารสำนักงานคลังเขต 4      
2  กุมภาพันธ์  2554 จุลสารประจำเดือน กุมภาพันธ์  2554
  อ่านทั้งหมด
 
คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานคลังเขต 4 ต้อนรับ นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่งคลังเขต 4
 
     
    ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
บำเหน็จบำนาญ
 
การตรวจสอบภายในราชการ
 
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 
การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
 
ความรับผิดทางแพ่ง
 
วารสารกรมบัญชีกลาง
 
กฎหมาย / ระเบียบการคลัง
 
การเงินการคลัง
 
การตรวจสอบภายในภาคราชการ
 

  การบัญชีภาครัฐ
 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
การเบิกจ่ายนอกเหนือระเบียบ
 
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
 
การพัสดุ
 
ความรับผิดทางละเมิด / แพ่ง
 
ค่ารักษาพยาบาล
 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ
 
สวัสดิการ
 
จุลสาร และวารสารสำนักงานคลังเขต / สำนักงานคลังจังหวัด

 

 
ดูราคาน้ำมันทั้งหมด

หน่วยงานภาครัฐ

 ค้นหาข้อมูลภาครัฐ  สำนักงานประกันสังคม  ยื่นแบบชำระภาษี  สนง.ทะเบียนราษฎร์  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจทางหลวง   สนง.ตํารวจแห่งชาติ
 กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐบาลไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทบวงมหาวิทยาลัย   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  เครือข่ายรัฐสภาไทย  ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ห้องสมุดกฎหมาย
 76 จังหวัดไทย  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสลากออมสิน  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ประชาไท  ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์  มติชน  ข่าวสด  คมชัดลึก  ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ  เส้นทางเศรษฐกิจ
 Bangkok Post  แนวหน้า  สยามรัฐ  กรุงเทพธุรกิจ  เนชั่นแชนแนล  สยามธุรกิจ  กระแสหุ้น  บ้านเมือง  เทเลคอม เจอร์นัล  MissionThailand
 BusinessThai  เนชั่นสุดสัปดาห์  ผู้จัดการรายเดือน  มติชนสุดสัปดาห์
สื่อสาร และ โทรทัศน์
 สมุดหน้าเหลือง  AIS One-2-call  DTAC  Orange  Hutch  GSM  Shinee  Esmzone
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ITV UBC
 
   

สำนักงานคลังเขต 4 อุดรธานี  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.0-4234-8606-7
    e-mail : zone4@cgd.go.th 
 Best Viewed 1024 x 768 pixels