กรกฎาคม 2557                               ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดสระแก้ว

 

มิถุนายน 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี

 

พฤษภาคม 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

 

เมษายน 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดระยอง

 

มีนาคม 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

 

กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี

 

มกราคม 2557

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดนครนายก

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดปราจีนบุรี

  

พฤศจิกายน 2556

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดสระแก้ว

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดจันทบุรี

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี

 

ตุลาคม 2556

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดสระแก้ว

ประกาศ  ขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา จังหวัดชลบุรี