รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยะลา
     - ฉบับที่ 4/2554 (เดือนธันวาคม)  
     - ฉบับที่ 3/2554 (เดือนกันยายน)  
     - ฉบับที่ 2/2554 (เดือนมิถุนายน)  
     - ฉบับที่ 1/2554 (เดือนมีนาคม)