เรารักในหลวง
     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด...http://klang.cgd.go.th/trt/kbj1

ทีมงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด
คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลัง และที่ปรึกษาประจำจังหวัดตราด
แผนยุทธศาสตร์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจำจังหวัดตราด


ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

 

ภาพข่าว / กิจกรรม

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสุทธิชัย สังขมณี) และคณะ ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดตราด Update news:17 ส.ค. 2558> รายละเอียด

สนง.คลังจังหวัดตราด ประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2 Update news: 6 ส.ค.2558 > รายละเอียด

สนง.คลังจังหวัดตราด ประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด Update news:21 ก.ค. 2558 > รายละเอียด
   
 
WEB ที่น่าสนใจ
 
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ รายละเอียด..
 

NEWSPAPER

ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ
เดลินิวส โพสต์ทูเดย แนวหน้า
คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการ
 

TELEVISION

 
     

 

.. จำนวนผู้เข้าชม :. ตั้งแต่ 1/10/10 ถึง 29/01/16
Get free counter at Cgi2yoU.com

 

 

เมืองเกาะครึ่งร้อย  พลอยแดงค่าล้ำ  ระกำแสนหวาน   หลังอานหมาดี   ยุทธนาวีเกาะช้าง   สุดทางบูรพา

ที่ตั้งสำนักงานคลังจังหวัดตราด  : ศาลากลางจังหวัดตราด  อ.เมือง  จ. ตราด  23000
โทร. 0-3951-1007 ,  0-3951-2429   โทรมหาดไทย   35357
http://klang.cgd.go.th/trt e-mail  trt@cgd.go.th

จัดทำโดย กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญช