...::: เมืองพระยารัษฎา  ชาวประชาใจกว้าง  หมูย่างรสเลิศ  ถิ่นกำเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล  เสน่ห์หาดทรายงาม  น้ำตกสวยตระการตา :::...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้้้้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กฎหมาย/ระเบียบการคลัง
 
งบประมาณ
การพัสดุ
 

การเงินการคลัง

  • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ. 2526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: Date & Time::

 
 
:: Link ::
 
 
 
 
เกาะกระดาน เกาะไหง (เป็นเกาะในน่านน้ำกระบี่ แต่จัดอยู่ในหมู่เกาะทะเลตรัง) หาดหยงหลิง เกาะหลาวเหลียง
ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำช้างหาย
น้ำตกโตนเต๊ะ
น้ำตกโตนตก
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (อาคารใหม่)  ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง
โทร. 0-7521-8022   โทรสาร. 0-7521-0828   E-mail : trg@cgd.go.th
Best view : 1024 x 768   pixel / Text size : medium