เข้าสู่ระบบ
  
 

                        จังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ส่วนราชการได้ยื่นแบบคำขอฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม

   
   

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
tel. 055-511010 fax.055-513191 email  tak@cgd.go.th