8


 

 

 

 

ปี 2556
 
 
   
ประชุม คบจ.สตูลครั้งที่ 4/2556
ปี 2555  

รัฐบาลพบประชาชน

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารที่ราชพัสดุ ของอปท.จังหวัดสตูล

 

จังหวัดสตูล เปิดงาน “MiNi Money Expo 2012 @ Satun”

 

สตูลประกาศพร้อมจัดงาน “MiNi Money Expo 2012 ”

คบจ.สตูลแถลงผลงานรอบ 10 เดือน
นายชัชวัสส์ ณ สงขลา ประธาน คบจ.ขอเชิญประชุมคบจ.วันที่ 8 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.สตูล เวลา 13.30 น.