ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
***สนง.คลังจังหวัด ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามโทร.044-511-217 ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในโอกาสเข้าตรวจหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ณ ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ พร้อมคณะ คบจ.สุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่ (Walk in) วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดเบิกจ่ายฯ ของส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ูปทั้งหมด คลิกที่นี

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th