ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
*** ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ คบจ.สุรินทร์และบุคลากร สนง.คลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ เวลา 08.45 น.วันที่ 31 มีนาคม 2558 

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเพื่อพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน งบกรมจังหวัด งบเหลื่อมปีและงบประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

 รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดโครงการประชาสัมพันธ์ พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (UNDO) โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานวานสมาชิกสัมพันธ์ กบข. และนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมาย UNDO ณ ห้องรัตนสยาม รร.ทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th