ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
*** ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/search.jsp ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมพิธี “ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล” ประจำปี 2558 โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรแด่นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในนามกระทรวงการคลัง พร้อมร่วมออกร้านให้บริการน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ชา กาแฟ และขนมไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าฯ ครบรอบ 60 ปี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

 รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในโอกาสตรวจราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ เและตรวจเยี่ยมด่านศุลากากรช่องจอม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th