ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
*** ขอเชิญสมาชิก กบข.รับฟังการบรรยาย กฏหมาย UNDO จัดโดย กบข.และสนง.คลังจังหวัด ในวันที่ 26-28 ม.ค.58 ณ รร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ***

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แด่นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินภารกิจตามที่ได้มอบหมาย พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ของสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รูปทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดโดยจังหวัดสุรินทร์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

รูปทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ

 

 


การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS


 


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th