ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
*** ขอเชิญขรก./บำนาญ สมาชิก กบข.รับฟังการบรรยายกฎหมาย UNDO ในวันที่ 10 มี.ค.58 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ รร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ สอบถาม โทร.044-511-217***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 เป็นประธานการประชุมคลังจังหวัดในเขต 3 สัญจร ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดแต่ละแห่ง ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

  รูปทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสำนักงานคลังเขต3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยนางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 และนางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย คลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุคลากรจากสำนักงานคลังเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะ คบจ.สุรินทร์ และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะ คบจ.สุรินทร์ในปี 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก ข้างห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-12.00 น.

 


การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS


ระกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุสารส้มก้อนใส) เพื่อสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสร้า่งแก้ว หมู่ที่ 5 ต.แคย อ.สนม จ.สุรินทร์

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล เรื่อง ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 20 บ.ใหม่ สปก.

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล เรื่อง ดำเนินการสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางฯ สายแยกบ้านระหาร-ลำพลับพลา


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th