ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
***ขรก.-ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. สามารถยื่นสมัคร UNDO ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.58 สอบถาม โทร.044-511-217 ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3" สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ e-Market e-Bidddingเพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

 

สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"
สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ในจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของผู้ค้า
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ e-Market e-Biddding ให้สามารถดำเนินการอย่างถูกต้อง
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานจริงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58

รูปทั้งหมด คลิกที่นี่

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (Management chart)
กับสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)และบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์โดยนางสาวสุรีย์คุ้มทิมคลังจังหวัดจันทบุรีพร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.58

รูปทั้งหมด คลิกที่นี

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th