ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คลังจังหวัดสุรินทร์
***สนง.คลังจังหวัดสุรินทร์ ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แล้ว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.cgd.go.th/cs/srn/srn/หน้าหลัก.html ***

นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์

คลังจังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายพระพร

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

 

 

 

สนง.คลังจังหวัดสุรินทร์ ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แล้ว

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.cgd.go.th/cs/srn/srn/หน้าหลัก.html 

 


 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 0-4451-1217, 0-4451-3111 แฟกซ์ 0-4451-4541 มหาดไทย 37757 e-mail : srn@cgd.go.th