หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

 

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

3ก.ย.58 สข0003/ว741 31ก.ย58 ส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดสงขลา
31ส.ค.58 กค0419.2/ว1005 24ส.ค.58 ข้อมูลสำหรับผู้ค้าที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
26ส.ค.58   26ส.ค.58 ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมe-gp ระยะ3
26ส.ค.58   26ส.ค.58 ส่งรายงานประจำเดือน
26ส.ค.58 สข0003/ว701 25ส.ค.58 การเปิดบัญชีธนาคารโครงการเงินกู้
21ส.ค.58     คู่มือผู้ค้าภาครัฐ
11ส.ค.58    

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ

20ก.ค..58 กค0421.3/ว232 1ก.ค.58 ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคากลาง
20ก.ค..58     ระเบียบงานพัสด
13ก.ค.58 สข0003/ว551 15มิ.ย.58 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานภาพรวมงบประมาณฯ
6ก.ค.58 สข0003/ว517 6ก.ค.58 โครงการฝึกอบรม (e-GP)ระยะ3

ดูทั้งหมด

  • นายวิรัตน์ เศาธยะนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
  • นางสาวนงนุษ  มหาวงษ์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการจ่ายเงินเงินทดรองราชการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเทพา
  • นางสาวนงนุชมหาวงค์นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษจังหวัดสงขลา 12ส.ค.58ร่วมสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
  • นายวิรัตน์ เศาธยะนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ ร่วม ได้จัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

จำนวนผู้เข้าชม Web

Counter
Web Counter

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552