หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง

 

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

13 ต.ค .57     บำเหน็จค้ำประกัน รายเดือน
13 ต.ค.57     e-GP ระยะ 2
30 ก.ย.57     สิทธิค่าเช่าบ้าน+ช่วยเหลือผู้สั่งงดบำนาญฯ
15 ก.ย.57    

เอกสารประกอบการบรรยาย GF สิ้นปี ก.ย.57

ประชุมวันที่ 24 ก.ย.57 เวลา 08.30- 12.00 น.

17 ก.ย.57 สข0003/ว986 16ก.ย.57 รายงานการเงินของ อปท.
3ก.ย.57 กค0421.3/ว67 29ก.ค.57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27ส.ค.57 กค0406.4/ว69 31 ก.ค.57 กำหนดรายชื่อคณก.อนก.เกี่ยวกับสิทธิเบี้ยประชุมฯ
8 lส.ค..57 กค0421.3/ว176 9 ก.ค.57 ผลการประเมินการดำเนินงานตลาดกลางฯ
22ส.ค.57     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
7 ก.ค.57

ด่วนที่สุด กค(กวพอ)

0421.3/ว125

2ก.ค.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

ดูทั้งหมด

 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 เมื่อ 21 ต.ค 57
 • ณ บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจงสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงาน"คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง" โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดงานในช่วงเช้านายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ และนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แถลงข่าวการจัดงาน คืนความสุขสู่ประเทศไทย จากใจกระทรวงการคลัง ณ หอประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ 18 ตุลาคม 57 นี้ เมื่อ 14 ต.ค 57
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ  คลังจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร  ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 1
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน จังหวัดสงขลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากอาการพระประชวน
 • นางอุไรวรรณ บรรุจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา ประชุม คบจ.สงขลา เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
  "คืนความสุขให้ประชาชน...จากใจกระทรวงการคลัง
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.คลังสงขลา ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ณ เขาตังกวน จ.สงขลา
 • นางชเนตตี ฉุ้นประดับ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ร่วมงานเดิน-วิ่ง วันสถาปนา ครบ 124 ปี กรมบัญชีกลาง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.
  วันที่ 5 ต.ค. 57

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552