หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

25มิ.ย58 สข55904/ว574 12มิ.ย.58 กิจกรรมปั่นจักรยาน
23มิ.ย.58 กค0406.6/ว.54 11มิ.ย.58 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันฯ
19มิ.ย.58 กค0421.3/ว48 2มิ.ย.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
19มิ.ย.58 กค(กวพ)0421.3/ว188 27พ.ค.58 E-Market
19มิ.ย.58 กค0421.3/ว46 25พ.ค.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
19มิ.ย.58 นร0704/ว73 22พ.ค.58 การใช้จ่ายเงินกู้
16พ.ค.58 กค0421.3/ว48 2มิ.ย.58 รายชื่อผู้ทิ้งงาน
16พ.ค.58 กค0428/ว47 29พ.ค.58 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างฯ
21พ.ค.58     หนังสือเวียน GFMIS
6พ.ค.58 กค0420.7/ว148 8เม.ย.58 ซ้อมความเข้าใจฯ UNDO

ดูทั้งหมด

นางนงนุษ มหาวงค์ นักวิชาการคลังชำนายการพิเศษ ประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2558
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.58
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตามโครงการ"คุณภาพการบัญชีท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายกับ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของ อ.สทิงพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสทิงพระ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552