หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

วิธีเข้าใช้งานศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืองานคลังระบบทางไกลแค่คุณโทรหาเราแล้วคลิ๊กที่กล้องส่องทางไกล ......ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ระบบ e-GP ระบบ e-Pension ระบบ GFMIS และระบบงานอื่น ๆ ติดต่อ...074-311361

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

26มี.ค.58     โครงการคลังสัญจร (Mobile Clinc)
25มีค.58     แนวทางการตรวจสอบบัญชี มี.ค.58
20มี.ค.58     หนังสือเวียน GFMIS
13มี.ค.58 กค0410.2/ว17 27ก.พ.58 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด
13มี.ค.58 กค0420.7/ว68 26ก.พ.58 ขอเพิ่มบำนาญ undo
13มี.ค.58 กค0406.5/ว9 16ก.ค.58 แก้ไขแบบหนังสือการใช้เงินคืนฯ
9มี.ค.58 กค0421.5/ว38 5ก.พ.58 แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
9มี.ค.58 กค0421.3/07714 25ก.พ.58 แจ้งเวียนตัวอย่างและแนวปฏิบัติหนังสือค้ำประกัน
25ก.พ.58 กค0423.3/ว28 28ม.ค.58 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรฯ
9ก.พ.58     รายชื่อผู้ทิ้งงาน
22ธ.ค.58     แนวปฏิบัติทางบัญชีฯ
14ม.ค.58     โครงการชี้แจงนายทะเบียน,ผู้จัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ

ดูทั้งหมด

 • นางบอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯและผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการและให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เมื่อ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมกำหนดตำแหน่งผู้บริหารของ อปท. ให้สูงขึ้น
 • ณ อบต.สะกอม อ.จะนะ สงขลา เมื่อ12 มีนาคม 2557
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา
 • ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและหล่อพระจุฬาธาตุวัดเล่งฮกยี่(จีนประชาสโมสร)
 • จ.ฉะเชิงเทรา 9 มีนาคม 2558
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯเพื่อก่อสร้าง
 • ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม
 • ่ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่6 มีนาคม 2558
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชนคืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดสงขลา
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ สนามสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา
 • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมกับ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วัดบ้านขาว หมู่ที่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา วันนี้ 20 ก.พ. 58

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552