หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

25ก.พ.58 กค0423.3/ว28 28ม.ค.58 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรฯ
9ก.พ.58     รายชื่อผู้ทิ้งงาน
22ธ.ค.58     แนวปฏิบัติทางบัญชีฯ
14ม.ค.58     โครงการชี้แจงนายทะเบียน,ผู้จัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ
9ธ.ค.57     แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเงินฝาก
8ธ.ค.57     งบบุคคลากร+งบอื่นๆที่จ่ายสิ้นเดือนฯ
4 ธ.ค.57     ประกาศ..สอบราคาบ้านพักคลังจังหวัด
1 ธ.ค.57     หนังสือเชิญประชุม UNDU
24 พ.ย.57 กค(กวพ)0421.3/ว345 31ต.ค.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป้นผู้ทิ้งงาน
24พ.ย.57 กค0421.3/ว313 22ต.ค.57 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
7พ.ย.57     แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีก่อน
7พ.ย.57     โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัสดุ

ดูทั้งหมด

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชนคืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดสงขลา
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ สนามสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ ร่วมกับ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วัดบ้านขาว หมู่ที่ 3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา วันนี้ 20 ก.พ. 58
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค”วันที่ 5-6 ก.พ.58 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมพิธีสมโภชสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) และงานวันสงขลาคืนถิ่น โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธาน
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมปล่อยขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ ทั้งไทยและมาเลเซีย ในงานเปิดประตูสู่อาเซียนไปกับสงขลาไบค์วีค ครั้งที่1 (Songkhla Bike Week1st.)
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552