หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ.....สู่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

 

 

ใบปะหน้าซองUNDU

วันที่เวียน

เลขที่หนังสือ

วันที่หนังสือออก

เรื่อง

22ธ.ค.58     แนวปฏิบัติทางบัญชีฯ
14ม.ค.58     โครงการชี้แจงนายทะเบียน,ผู้จัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ
9ธ.ค.57     แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเงินฝาก
8ธ.ค.57     งบบุคคลากร+งบอื่นๆที่จ่ายสิ้นเดือนฯ
4 ธ.ค.57     ประกาศ..สอบราคาบ้านพักคลังจังหวัด
1 ธ.ค.57     หนังสือเชิญประชุม UNDU
24 พ.ย.57 กค(กวพ)0421.3/ว345 31ต.ค.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป้นผู้ทิ้งงาน
24พ.ย.57 กค0421.3/ว313 22ต.ค.57 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
7พ.ย.57     แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีก่อน
7พ.ย.57     โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านพัสดุ

ดูทั้งหมด

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี 29 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยมี นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 58
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งปรือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลา ร่วมป็นเกียรติในการพิธีเปิดธ.ธกส. สาขา คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลาโดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 58
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมบริจาคสิ่งของอุทกภัย ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบ และ ท่านทูตกงศุลมาเลเซีย เป็นคนรับมอบ ...วันที่ 20 ม.ค. 58 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
  • นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดสงขลาร่วมงานวันเด็กโดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ด้วยการอ่านสารของ นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ของผู้ว่าราชการจังหวัด ...วันที่ 10 ม.ค. 58 ที่ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)...

 

กระทรวงการคลัง
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
Download พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เวบลิงก์ที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ตลาดกลางยางพารา
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน

ผู้สนใจวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-311361

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2552