<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      ข่าวสารประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2495 [Undo]
      
แบบฟอร์มสรุปการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
      
 

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่สนง.คลังจังหวัดฯ
ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช เมืื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ณ วัดช่องลม ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
ในฐานะประธาน คบจ.สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมงานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 
 
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
   
  
       การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ณ เดือนตุลาคม 2557)
  
       จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

       
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 18 ธันวาคม 2557