<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการ ปี 2556/2557  
      ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เรื่อง เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (27 มิ.ย.57) 
      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ไ้ด้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
นางสุนิสา ศุภจรรยา
คลังจังหวัดสมุทรสาคร
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
      
 

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร)
ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของ
นายสุภชัย งามสม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ร้านอาหารครัวข้าวหอม

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
จัด
ประชุม คบจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น.
ณ ร้านอาหารครัวข้าวหอม จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
จัด
ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
   
  
       .........
  
       จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

       
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388, 0-3442-6040
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 29 กันยายน 2557