<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล GPP สาขาบริหารราชการ ปี 2556/2557  
      ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เรื่อง เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (27 มิ.ย.57) 
      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ไ้ด้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
นางสุนิสา ศุภจรรยา
คลังจังหวัดสมุทรสาคร
:: ::

:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
  

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมด้วยคลังเขต 7 และคลังจังหวัดในเขต 7

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ กรมบัญชีกลาง

นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมทีมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร
)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น.

ณ อาคารนิวนามทอง สำนักงานกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

นางอุไรวรรณ คูหพันธ์ คลังเขต 7 พร้อมด้วย
นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำเรื่องขอรับและใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ”
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
   
  
       .........
  
       จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

       
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
       ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388, 0-3442-6040
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 27 มิถุนายน 2557