<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
  ลงทะเบียนร่วมอบรม
  ตรวจสอบรายชื่อ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงข้อมูล e-mail
ช่องทางการติดต่อ
     
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      
ดาวน์โหลดสรุปคู่มือตำบลละ 5 ล้าน ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP ระยะที่ 3 ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      
การปฏิบัติงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ Undo ของส่วนราชการ ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

      สารพันปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง e-market e-bidding ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือข้อมูลตำบลละ 5 ล้าน
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
     
 

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัว
ในช่วงเช้าและช่วงค่ำ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

   
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
หมายเลข
ภายใน
ติดต่อ
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
 
  
 ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร (18 พ.ค. 58)
  
 จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
 สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
 ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2557) (ปี พ.ศ.2558
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ..คลิก.. 

    สรุปคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักการหนังสือเวียน ว 299 (9 ก.ย.58)
    คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-market, e-bidding (17 ก.ย.58)
**โปรโมชั่น ลดราคา สำหรับผู้สนใจ**
วัตถุมงคล <<ราคาพิเศษ>>

ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล "พระพุทธสิทธัตถาศาสดา"
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 120 ปี กรมบัญชีกลาง

หนังสือ <<ราคาพิเศษ>>  
    หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ลดเหลือ 480 บาท
    คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลดเหลือ 144 บาท
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลดเหลือ 224 บาท
    คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ลดเหลือ 240 บาท
    หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รวม 4 เล่ม) ลดเหลือ 480 บาท
 

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388, 0-3442-6040
โทรสาร ต่อ 324 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: smk_cgd@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 16 ธันวาคม 2558