<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      ข่าวสารประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2495 [Undo]
      
การปฏิบัติงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ Undo ของส่วนราชการ ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
      
 

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน
และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย
นางเย็นตา ครุวรรณ คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทีม คบจ.สมุทรสาคร
ร่วมออกบูธเครื่องดื่มในพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการให้บริการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ
การดำเนินงานในระบบ e-GP
แก่ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
   
  
              การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2557)
  
              จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

              
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 17 เมษายน 2558