<< คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร:เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ >>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร >>  
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
      ข่าวสารประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ฯ 2495 [Undo]
      
การปฏิบัติงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ Undo ของส่วนราชการ ...คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

      
ท่านสามารถคลิกลิงค์เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เลยคะ 
      ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์
   
:: ::
:: ข่าวสารการคลัง ::
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อปท.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
การบริหารการคลังด้วยระบบ GFMIS
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 
:: ข่าวสารเศรษฐกิจ ::
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร รายไตรมาส
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร รายปี
แบบฟอร์มรายงานทางเศรษฐกิจ
ข่าวสารเศรษฐกิจประจำวัน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
      
 

สนง.คลังจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
จัดโครงการ กบข.เดินสายพบผุ้มีสิทธิ Undo จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. (2 รอบ)
ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

ทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการ กบข. Undo
ให้แก่ข้าราชการครูในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

นางเย็นตา ครุวรรณ คลังจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม คบจ.สมุทรสาคร
ให้การต้อนรับและจัดประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดสมุทรสาคร และ
ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 
 
ติดต่อ/
ฝากความ
คิดเห็น
ภารกิจ
แต่ละ
กลุ่มงาน
มารู้จักสนง.
คลังจังหวัด
สมุทรสาคร
บุคลากร
สนง.
ผังการ
บริหารงาน
                     
   
  
              การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ตามมติ คสช.] (ปี พ.ศ.2557)
  
              จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              สถิติผลงาน/ปริมาณงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน

              
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร รายเดือน
              ข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

©สงวนลิขสิทธิ์โดย
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0-3441-1504, 0-3441-2388
โทรสาร ต่อ 25 Email: smk@cgd.go.th

ผู้ดูแลระบบ: cfo_smk@hotmail.com
         
ปรับปรุงล่าสุด:
วันที่ 12 มีนาคม 2558