จำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ
เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล
                                     
                                     
   
   
             
       
                                     
จำหน่ายในราคาเล่มล่ะ 50.- บาท
   
     
     
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
 
 
โทร .036 - 507138 ต่อ 105