โครงการตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง

 

1.แนวทางโครงการตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ดาวโหลด...

2.เว็บไซต์โครงการตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา( ชั้น 1 อาคารใหม่ )
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5444 9562 โทรสาร 0 5444 9563 มหาดไทย 26805
E-mail : pyd@cgd.go.th Website : http://klang.cgd.go.th/pyd

Design By Jacklozy