รายงานภาวะเศรษฐกิจ
 
  พ.ศ. 2558  
  รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พ.ศ. 2557  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พ.ศ. 2556  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
  พ.ศ. 2555  
 
  พ.ศ. 2554  
 
 
 
     
     
     
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจย้อนหลัง  1
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 
 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่ (Visitor Number) ::
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138