องค์กร
 
บทบาทหน้าที่
 
ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย / ระเบียบ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553
กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
 
 
กลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี
 
  e - GP
 
ข ่าวสาร คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
 
 
บริการ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สมุดเยี่ยม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
download pewerpoint
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมาย / ระเบียบ
 
 
เดือน มีนาคม 2550    
27/03/50
26/03/50
22/03/50
16/03/50
08/3/50 
08/3/50 
08/3/50 
07/3/50  
01/3/50  
01/3/50  

เดือน กุมภาพันธ์ 2550
16/2/50
16/2/50
14/2/50
14/2/50
07/2/50
07/2/50
29/1/50
03/1/50
06/12/49


ข่าวย้อนหลัง

 

 


 
 

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5525-8853, 0-5524-5083 โทรสาร. 0-5525-1138