ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โดยนายกฤษดา ฆารประเดิม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปี2555

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

โดยนายกฤษดา ฆารประเดิม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.10 น

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติิที่จะเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียด

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์