ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลาง"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินผลภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระอารามหลวง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558


 

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระอารามหลวง วัดกลาง กาฬสินธุ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และศรัทธามหาชนทุกหมู่เหล่าอันเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาล ณ พระอารามหลวงวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558


เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 58 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558


ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า รัชการที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวจุฑามาศ อุดรศรี บรรยายวิชาเงินนอกงบประมาณ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่3"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่3" และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และเสมียนตราอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์่"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวสุกันยา หันจรัส บรรยายวิชากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"แสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับนายอโณทัย ธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558


วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับนายวินัย วิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558


วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับนายวินัย วิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมงานมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558


คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลาง 4/1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม


"Bike for Mom "

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ "Bike for Mom" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"รับประกาศเกียรติคุณบัตรโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่าชั้น1

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ลุ่มน้ำลำพระยัง ภูมิพัฒน์" ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ลุ่มน้ำลำพระยัง ภูมิพัฒน์" ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ภูมิพัฒน์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ (CFO) และการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานคลังจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


"คลังเขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2558


นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะฯ เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3  

รายละเอียดเพิ่มเติม


"สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น อบต.สามัคคี และอบต.เหล่าอ้อย ระบบประปาผิวดินหมู่บ้านพื้นที่หนองเริงเปือย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ออกตรวจติดตามการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม