ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Bike for Mom "

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ "Bike for Mom" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"รับประกาศเกียรติคุณบัตรโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่าชั้น1

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ลุ่มน้ำลำพระยัง ภูมิพัฒน์" ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ลุ่มน้ำลำพระยัง ภูมิพัฒน์" ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ภูมิพัฒน์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ (CFO) และการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานคลังจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558


นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


"คลังเขต 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2558


นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะฯ เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3  

รายละเอียดเพิ่มเติม


"สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558


สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น อบต.สามัคคี และอบต.เหล่าอ้อย ระบบประปาผิวดินหมู่บ้านพื้นที่หนองเริงเปือย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ออกตรวจติดตามการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม