หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"เปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่4 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมคลังจังหวัดภายในเขต 4 สัญจร ครั้งที่ 5/2557

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ท่านสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เนื่องในโอกาศมาร่วมประชุมประชาพิจารย์งานดาวเด่นและประชุมคลังจังหวัด
ในเขต 4 สัญจร เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม


“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม