ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประจำเดือนเมษายน 2558

หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ เทศบาลเมืองบัวขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม


"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานพิธีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชี"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายออกเผยแพร่ และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ อำเภอสมเด็จ อำเภอดอนจาน อำเภอห้วยผึ้งและอำเภอนามน

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา บ้านสะอาดสมศรี อำเภอกมลาไสย

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด  ทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์์"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

นางรวีวรรณ เปรมปรีคลังจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ณ ทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมถึงความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด  โครงการชลประทานกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดที่สำคัญที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด ณ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด  แขวงทางหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์์"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคลังจังหวัด  ที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยท่านอำนาจ บ้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ให้การตอนรับ และร่วมประชุมถึงความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด ที่แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ โดยท่านกมลศักดิ์ โสดาศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ให้การตอนรับอย่างอบอุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม