หนังสือเวียนทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

"คลังเขต4 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558"

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 21 มกราคม 2558

นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะฯ เข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2558  ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลือนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" โดยออกให้บริการและประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494(Undo) แก่ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"กิจกรรมยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์"

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า สำหรับชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.และองค์กรเอกชน ในวัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"กิจกรรมงานวันเด็ก"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2558

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ได้นำขนมมาแจกให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาศ 5 ธันวามหาราช"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557

นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข."

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ กลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม


"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพลอย พาเลส จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


"เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายให้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินจัดสรร ภายในไตรมาสที่ 1และกรณีงบลงทุนให้เร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557และสำนักงบประมาณได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3เดือนแรก ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและแนวทางดำเนินงานดังกล่าวรวมทั้งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดจึงกำหนดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"คืนความสุขให้คนไทยจากใจ..กระทรวงการคลัง"

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน"คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง" ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


งานพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.2557

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 วางพวงมาลาวันปิยะมหาราชประจำปี 2557 ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช

รายละเอียดเพิ่มเติม


"การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์"

โดย Webmaster วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตาม แนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ขั้นตอนที่ 5 "

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ขั้นตอนที่ 5 ปี พ.ศ.2557   เพื่อพิจารณาร่างรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ (GPP) พ.ศ. 2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


"ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ CFO "

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและเศรษฐกิจ CFO ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม


"งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 "

โดย Webmaster วัน พุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม


"เปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ"

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายสลากราคาควบคุมฯ ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดย Webmaster วัน ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่4 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมคลังจังหวัดภายในเขต 4 สัญจร ครั้งที่ 5/2557

โดย Webmaster วัน จันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ท่านสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เนื่องในโอกาศมาร่วมประชุมประชาพิจารย์งานดาวเด่นและประชุมคลังจังหวัด
ในเขต 4 สัญจร เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม


“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โดย Webmaster วัน อังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม