สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"
MENU
     
*****
 

 


โปรแกรมดู Flash Animation


โปรแกรมอ่าน PDF File

คุณคือผู้เข้าชมครั้งที่

free invisible hit counter
เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
แม่วงก์ คลองวังเจ้า


 
 
ราคาน้ำมันจังหวัดกำแพงเพชร

 

 
คู่มือปฏิบัติฐานข้อมูล อปท.
 
 
downloadแบบฟอร์ม
 
ตราปักษาวายุภักษ์
 

 

 


จัดทำโดย สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัด ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5570-5012-4 โทรสาร 0-5570-5073
kpt@cgd.go.th