สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"

 

 

 

MENU
     
*****
 

 


โปรแกรมดู Flash Animation


โปรแกรมอ่าน PDF File

คุณคือผู้เข้าชมครั้งที่

free invisible hit counter

จังหวัดกำแพงเพชร


เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
แม่วงก์ คลองวังเจ้า


 
 
ราคาน้ำมันจังหวัดกำแพงเพชร
 

 

 
คู่มือปฏิบัติฐานข้อมูล อปท.
 
 
downloadแบบฟอร์ม
 
ตราปักษาวายุภักษ์
 

 

 

เพื่อความสมบูรณ์ในการแสดงผลโปรดใช้ความละเอียดหน้าจอที 800 x 600 หรือสูงกว่า
ด้วยโปรแกรม Internet Explorer 6 หรือ Firefox 2.0 ขึ้นไป

จัดทำโดย สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5570-5012-4 โทรสาร 0-5570-5073
kpt@cgd.go.th