ข่าวประชาสัมพันธ ์
5 ธันวาคม 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
   
5 ธันวาคม 2554
-จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำองค์พระพุทธรูปพระชัยวัฒน์เนาวโลหะ (เนื้อทองคำ) หนัก ๑๓๕ บาท เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยมอบให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้จัดเก็บรักษา
   
4 พฤศจิกายน 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น
ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายอนุกูล ตังคนานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
   

9 กันยายน 2554

- สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
โดย นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน

วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ชั้น 3 จังหวัดขอนแก่น

   
12 สิงหาคม 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และคณะเข้าร่วมพีธีทำบุญตักบาตร
พี
ธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่มดอกมะลิ)และจุดเทียนถวายพระพร " ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔"
ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2554
   
1-2 กรกฎาคม 2554
-นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายยรรยง ราชานนท์
รักษาการ ผอ.ก.จ. ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นและธนารัษ์
จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
   
18 พฤษภาคม 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6 ณ ห้องสโมสรธนาคารแห่งประเทศไทย
ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
   25 เมษายน 2554
-นางสาวสมพร พรหมมาก ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ แทนคลังจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด ่วมพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
   
20 เมษายน 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ.โรงเรียนบ้านขนวน หมู่ที่ ๑ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
   
6 เมษายน 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น ร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี
   
24 มีนาคม 2554
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ พ.ศ.2554 และโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มี.ค.2554 ณ ห้องประชุมเสียงแคน
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 (หลังใหม่)
   

10 มีนาคม 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา๑๐.๐๐ น ณ. ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
   
17 กุมภาพันธ์ 2554
-นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยิ่ยมส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อทราบถึงภารกิจของหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนมอบแนวทางปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
โดยมี นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ
   

17 วกุมภาพันธ์ 2554

 -นางสาวลักขณา ศรีไตรรัตนรักษ์ คลังเขต ๔ พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจและติดตามการประฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นตามแผนการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้มอบนโยบาย และให้ข้อสังเกตด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัด
ที่ได้มอบหมาย ให้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการให้การต้อนรับ

   

11 มกราคม 2554
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่  11  มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
   

4 มกราคม 2554
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น ร่วมกัลคณะข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดขอนแก่น
ร่วมอวยพรปีใหม่แด่ นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายพยัต     ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายธนวัฒน์   พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
   

16 ธันวาคม 2553
-จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในระบบ GFMIS
ผ่าน Web Online วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
   


14 ธันวาคม 2553
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงการคลัง ประจำจังหวัด (ONE STOP SERVICE )
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553
โดยมีนายสมเจตน์   มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
   


8 ธันวาคม 2553
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการกระทรวงการคลังจังหวัดขอนแก่น
รามงานพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ และวางพวงมาลา
ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2553
   

5 ธันวาคม 2553
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
รามงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" พุทธศักราช 2553
   


29 พฤศจิกายน 2553
นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธ
   

16 พฤศจิกายน 2553
นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของรวมใจให้กาชาด และการแถลงข่าวงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
   

16 พฤศจิกายน 2553
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
ณ อำเภอภูผาม่่าน จังหวัดขอนแก่น
   

5 พฤศจิกายน 2553
-นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่นได้ไปร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจแด่น้องผู้ห่างไกล
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และได้มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนขมิ้นบ้านโนนหัวนา
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
   

5 พฤศจิกายน 2553
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พระราชทานน้ำดื่มสะอาด แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นร่วมปล่อยขบวนรภน้ำพระราชทาน
วันที่ 5 พฤศจิการยน 2553
   

23 ตุลาคม 2553
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โดยนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยข้าราชการเข้ารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2553
ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
   

19 ตุลาคม 2553
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
   


10 มิถุนายน 2553
-ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจเยียม
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน
และสภาพปัญหา ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิ.ย.2553
   
22 เมษายน 2553
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบืกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
วันที่่ 22 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น2)
   

18 มกราคม 2553
-สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงการคลัง
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมเสียงแคน
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น2)
   


18 มกราคม 2553


การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ี่ 1/2553

   

 


 

   


———————————————————
 
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th