สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
the khonkaen provincial office of the comptroller general
เกี่ยวกับสำนักงาน


มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นสถานที่ตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น"

  
  ตั้งอยู่ที่ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th

ว็บไซค์ http://klang.cgd.go.th/kkn
  


สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-6675   Fax. 0-4324-4378   E-mail : kkn@cgd.go.th
http://klang.cgd.go.th/kkn