<<คลิ๊ก-กลับไปหน้าแรก
  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)
เพิ่มรูป | เพิ่มกิจกรรม | Home

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  และการจัดทำฐานข้อมูล  Data base CFO (ระบบพัสดุ)     ระหว่างวันที่  3,7 9-10  มีนาคม  2554  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ    สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 143  แห่ง  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  168  คน


จาก admin เมื่อ 31/3/2554 13:47:02   IP : 10.10.20.8


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)


จาก admin เมื่อ 31/3/2554 13:47:33  IP : 10.10.20.8


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)


จาก admin เมื่อ 31/3/2554 13:47:50  IP : 10.10.20.8


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)


จาก admin เมื่อ 31/3/2554 13:48:04  IP : 10.10.20.8


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GP และการจัดทำฐานข้อมูล Data base CFO (ระบบพัสดุ)


จาก admin เมื่อ 31/3/2554 13:48:18  IP : 10.10.20.8


1   |
ผู้ส่ง      
ข้อความ
เพิ่มรูป       (gif, jpg, png )

Back to home