คำถาม
เรื่อง: หนังสือรับรองการหักภาษี
จาก: ทวี อื่นๆ()
วันที่: 24 ก.พ. 2014
รายละเอียด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายขอได้ที่ไหนครับ

ตอบ
  ถ้าเป็นข้าราชการฯ ขอได้จากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าเป็นข้าราชการบำนาญ การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รับบำนาญ สามารถติดต่อได้ที่ cgd.epension@gmail.com ค่ะ