สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4466 6516 หรือ 0 4466 6518 โทรสาร 0 4466 6517
http://klang.cgd.go.th/brm
E-mail address : brm@cgd.go.th